24/7 bereikbaar op : 0344 - 613 812

Privacy Policy

Privacy Policy – Van Kampen Uitvaartzorg

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F., gevestigd aan Kwelkade 47 Tiel, verwerkt persoonsgegevens van cliënten, nabestaanden, medewerkers, relaties en websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden u aan om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Handelsnaam:                         Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F.
Adres:                                        Kwelkade 47, 4001 RL Tiel
Telefoonnummer:                   (0344) 61 38 12
E-mailadres:                             info@vankampenuitvaartzorg.nl
KvK nummer:                           11008706
Website:                                    www.vankampenuitvaartzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Cookie ID;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende gevoelige persoonsgegevens: godsdienst of levensovertuiging en Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden verzamelend om onze diensten af te stemmen op de behoefte van de cliënt en omdat wij hier wettelijk verplicht toe zijn Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vankampenuitvaartzorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Werving van nieuw personeel;
 • Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van websitebezoekers);
 • Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Gegevensvoorziening aan derden (begraafplaatsen, crematoria, gemeente (aangifte van overlijden).

Bewaartermijn

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens is Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F., vanuit de wet, verplicht om
deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Kampen Uitvaartzorg V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een overzicht van de door ons gebruikte cookies, uitleg over de verschillende typen cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om uw cookie instellingen voor onze website te wijzigen, verwijzen we u naar de volgende website: www.kk.nl/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om
uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of naar een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking.

 

Contact

Van Kampen Uitvaartzorg Tiel
Kwelkade 47
4001 RL Tiel
Tel: 0344 – 613 812
Mail: info@vankampenuitvaartzorg.nl

Stel uw vraag…